Idėjos

Prisimenu studijų laikotarpyje , kada studentas rūkiau cigaretę ir sulaukiau kritikos ne tiesioginės ne rūkyti , nes dalbajobai vis tiek šiukšlins , bet suprasdamas kad galiu save apsaugoti nuo ale išgalvotos puikybės ar dar kažko , nes kitur būdavau dėmesio centriukyje kur sulaukdvau trupučiukos komentarų  niekam nepatikdavo , o toki asila prieš kokius pedagogus galima nuteikti , kada pats stengėsi santyki ryšti tim studijoms , o ne ne suvaintoms draugystėms .

Kiekvienas turime žinoti , būtent ką renkamės ir ką norime daryti , bet turint biznį visada turime žinoti , kokie blokai mums gali padėti apsaugoti ar net pajungti teisingai . Todėl turime mokėti save auklėti ir nebijoti kitų pajuokos , nes juoksis visada paskutinis, tai nerašyta teorija , kuri padeda suprasti , kad net nepasiekus ar nepadarius savo iškeltu uždavinių verčiau nepasakoti .

Įsivaizduokime darželi kur jonukas , petriukas , marytė, anatas stengiasi konkuruotis dėl auklėtojos dėmesio , nes gaus didesnį pagirimą , kuris labai svarbus , nes tėveliai turi sužinoti apie vaikučius , kad galėtu paglostyti . Tad vaikučiai irgi nemiega ir stengiasi įvairiausiais būdais žaisti , o kada kažkas nenori žaisti , tuomet pradeda ignoruoti ir išaukti neigiamą dėmesiuką.O jeigu vaikučiai paauge ir vienas jų valgo už nemokama maitinima , tai kiti norom nenorom apkalbės kol nusirams arba kažkas jaus naudą , nes reikia dėmesį manipuliuoti . Bet kas paklausė kodėl vaikelis valgo nemokamai kas verčia , juk jis nenori lik namuose vienas nes gal teks sedeti prie televizoriaus ar smelio dežėje su vyresniais žaisti , kurie dažnai neturėdami iš ko pasijuokti ieško būdų , tad gal tėvams saugiau tokius vaikučius palikti , o jeigu jis pats kovoja už save ir pradeda pats būti savarankiškesnis ir kitus daužyti kurie loja , tai tada jis susilauks kritikos , o teveliai namuose nesuteiks vaikučiui galios ir kitų teisių , todėl vaikutis turi pajausti aplinkos diktojamas taisykles ir suprasti stipriausiu žaidimo gudrybes , kad galėtumei pajungti save .

Biznyje irgi turime suprasti , būtent kas rinkoje populiarų ,o kas neveiksminga , todėl turime žinoti , būtent ko patįs norime ir siekiame , o kas suteikia didesnę naudą ir kas reguliuoja kitų daineles .

Idėjos mums : tai  UAB steigimas ir UAB pardavimas .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *